Bài hát của Geisha

Hôm qua đi ăn cúng rằm nhà thằng bạn xem lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc hát cùng vói Don Nguyen, một nhân vật hát nhép khá đỉnh mà vẫn thấy hài. Post trên Buzz rồi giờ post trên Opera chơi

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *