Happy birthday to ME

By Friday, October 28, 2011 0 No tags Permalink

Hôm nay là sinh nhật mình, kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười nhé.

Có 1 ông lão sống trong rừng chỉ 1 mình, một hôm ông bị 1 nhóm lâm tặc bắt trói vào 1 gốc cây.

Cách cái cây ông lão có một con cọp cũng bị trói và dưới dây trói của con cọp có cây nến đang cháy.

Ước tính là sau 5 phút sợi giây sẽ bị cháy đứt thì con cọp sẽ ăn thịt ông già.

Ông phải làm sao đây! Lúc còn 30s thì ông lão nói:

.
.
.
.
.
.
.

“Cọp , Happy Birthday To You ”

.
.
.

Thế là cọp thổi nến 🙂

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *