Khởi đầu mới

By Tuesday, April 13, 2010 0 No tags Permalink

Vậy là đã nghỉ việc ở cty cũ. Đang bắt đầu một cái mới, một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đã bắt đầu setup văn phòng, còn nhiều thứ phải lo, còn nhiều việc chưa hoàn thành. Hôm qua, hai anh em lượn đường cả ngày để mua đồ đạc, vẫn chưa xong. Hôm nay tiếp tục chiến đấu, còn đi đăng ký internet, số điện thoại và một số thứ hầm bà lằng nhằng khác. Dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức. Một ngày mới lại bắt đầu.

Website của công ty đang đi vào hoàn thiện: http://italywindow.com.vn

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *