Mùng 2 tết

By Friday, February 8, 2008 0 No tags Permalink

Ngày mùng 2 tết, vui khủng khiếp, đi chơi với lũ bạn cấp 3 nhắng. Qua nhà từng đứa một ăn cơm trưa ở nhà Liên, ăn cơm tối ở nhà Hiếu, chiều đi đền bà Đế, tối đi hát karaoke. Siêu vui. Điều đặc biệt là toàn đứa độc thân duy nhân có 1 nàng có chồng những vẫn trốn chồng đi chơi hê hê. Mỗi năm chỉ có ngày tết là gặp nhau tương đối đông đủ, đấy là còn chưa lấy chồng nhiều chứ khi nào lấy chồng lấy vợ hết chắc tụ tập nhau đi chơi khó lắm. Đời là mấy tí, hưởng thụ cuộc sống oh yeah.

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *