1 Comment
  • Kumivn
    December 22, 2011

    Lên sân thượng DSP lúc hoàng hôn ngắm cảnh thành phố đẹp lắm đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *