2 Comments
  • Phạm Lâm
    November 12, 2011

    Có nên nhịn đói để trưa đi ăn cưới không nhỉ?

  • Scarlet
    November 12, 2011

    Nhịn đi anh, để trưa ăn cho nhiều ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *