2 Comments
  • Kumi
    November 21, 2011

    Cố lên anh nhé! Mọi việc sẽ tốt cả thôi ^_^ Hy vọng sớm được gặp anh và chị dâu em

  • Phạm Lâm
    November 21, 2011

    Ừa, anh vẫn cố đây. Lấy chồng xong oke chứ em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *