Thờ ơ….. thơ

By Tuesday, January 22, 2008 0 No tags Permalink

Sáng ra đọc mess nhận được một mess của meomunmpt rất thú vị keke. Nội dung:

 “Anh jì ở bên kia sông
Nếu muốn relax thì mời sang em
Sang em, em nắm cổ tay
Em hỏi câu này: Có add em không???” ^^

Trả lời:

Anh ở phía bên này sông
Không dám sang ấy sợ chồng em ghen
Có khi em thử một phen
Bước sang bên này anh add em luôn

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *