Top 25 mật khẩu “tệ” nhất năm 2011

Bạn có biết rằng chọn từ “password” để làm mật khẩu đó là một ý tưởng rất tồi. Thực tế, đó chính là mật khẩu với độ bảo mật thấp nhất, là mục tiêu cho các hacker dễ dàng truy cập vào tài khoản của bạn.

Theo đánh giá dựa trên những công bố của hacker sau khi đột nhập thành công của trang thông tin công nghệ Mashable Tech chúng ta có thể thấy các mật khẩu được dùng phổ biến nhất như sau:

1. password
2. 123456
3.12345678
4. qwerty
5. abc123
6. monkey
7. 1234567
8. letmein
9. trustno1
10. dragon
11. baseball
12. 111111
13. iloveyou
14. master
15. sunshine
16. ashley
17. bailey
18. passw0rd
19. shadow
20. 123123
21. 654321
22. superman
23. qazwsx
24. michael
25. football

Một số lời khuyên của họ giúp bạn bảo vệ an toàn mật khẩu của mình:

1. Thay đổi mật khẩu của bạn bao gồm các kí tự khác nhau: chữ số và chữ cái, hay cả những kí tự đặc biệt nếu có thể.

2. Chọn mật khẩu tám ký tự hoặc nhiều hơn. Ngăn cách giữa các kí tự bởi khoảng trắng hay nút “_”.

3. Không sử dụng cùng một mật khẩu và tên người dùng cho nhiều trang web. Sử dụng một phần mềm quản lý mật khẩu trực tuyến để theo dõi các tài khoản khác nhau của bạn.

Hy vọng các bạn sẽ có một mật khẩu an toàn hơn.

1 Comment
  • Huyền
    December 1, 2011

    Hay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *