Đại lễ phật đản Hải Phòng năm 2011

Phật Đản (chữ Nho 佛誕; sa. Vaisakha; p. Visakha) là ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sinh tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm. Theo truyền thống Phật giáo Đông Á ngày này chỉ là ngày kỉ niệm Phật Đản sinh; tuy nhiên, theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn). Trước năm 1959 các nước Đông Á, thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Tích Lan, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, 26 nước là thành viên thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch. Dưới đây là một số hình ảnh đại lễ được tổ chức tại Hải Phòng

Đại lễ phật đản 2011

Đại lễ phật đản 2011Đại lễ phật đản 2011

Đại lễ phật đản 2011

Trở thành dòng sông hoa đăng

Đại lễ phật đản 2011Đại lễ phật đản 2011

Đại lễ phật đản 2011

Lung linh

Đại lễ phật đản 2011

Lấp lánh

Đại lễ phật đản 2011

Và lấp lánh

Đại lễ phật đản 2011Đại lễ phật đản 2011

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *