Hình ảnh sinh nhật

Bánh vợ tặng đây

2 Comments
  • Em Tròn
    December 6, 2011

    Cool!

  • Phạm Lâm
    December 6, 2011

    Bánh này ăn ngon lắm em Tròn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *