Tết Việt Nam qua ca dao, tục ngữ

Từ trước đến nay, chưa thấy sử sách nào định rõ lễ Tết của nước ta bắt đầu khi nào, chỉ hiểu rằng nó có từ rất xa xưa. Tết là do chữ tiết mà ra vì chính lúc ấy là Tết nguyên đán. Ta có câu ca ghi cái Tết thời xưa như sau: Một tết chưa đủ sạch nhà Phải nhiều cái tết mới là no nê. Tết Trần, Tết Lý, Tết Lê Hơn trăm cái Tết ai chê tết nào. Rồi mời các bạn đọc thêm mấy câu nữa, đã đề cập đến cái tết của một thời kỳ. Tết Trung Quốc tràn sang ...