Chử Đồng Tử và Tiên Dung Version 8x

Ngày xưa ở một làng kia Có cha con nọ nhà rìa bờ sông Nhà nghèo không có một đồng Người cha có khố, con không có gì Một hôm cha sắp ra đi Gọi người con lại dặn gì mấy câu Con ơi! Con sống còn lâu Còn ta, ta sắp sang chầu bên kia! Quần bò con giữ lấy đi Về sau tán gái có gì đi chơi Nhà ta giàu có ba đời Chỉ vì đề đóm mà ra thế này. Con ơi! Hãy hứa từ nay. Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn. Nói xong, cha bỗng nhăn răng Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời Đồng Tử thấy bố ...

Anh và em

Nhận được thư em lúc nhá nhem, Mừng mừng tủi tủi mở ra xem Trong thư em viết dăm ba chữ: "Anh ơi ngày mai nó lấy em". Trên đời gì rẻ bằng xôi. Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng. Giờ đây em đã ăn rồi. 2 ngàn em nhớ trả giùm cho anh! Thi đua ta quyết thi đua Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu Hàng đầu rồi biết đi đâu? Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi ! Con người càng lúc càng đông. Thạch Sanh thì ít, Lý thông thì nhiều. Thân em như giếng giữa đàng. Người khôn rửa cẳng, người phàm rửa chân! Râu tôm nấu ...

Chọn mãi mới được một ngày

Chọn mãi mới được một ngày Gặp em để quyết giãi bày yêu thương Hai đứa ngồi trên bờ mương Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê Cứ thế mà buôn dưa lê Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm Anh liền nói chuyện lòng vòng Đợi em sơ ý là cầm tay luôn.. Ngờ đâu anh chộp đã nhanh Em rút tay lại còn lành nghề hơn Mất đà anh lộn xuống mương Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu. Vừa về anh vừa lầu bầu: "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi". Hôm nay mồng tám tháng ba Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi Phần bà được một ...