Hãy cảm ơn

Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những gì bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn gì để trông chờ và hy vọng nữa. Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao? Hãy cảm ơn vì những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không? Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng ...