Những câu chúc tết (2010)

Lời chúc tết hay nhất dành cho năm mới ☆☆░░▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓� �▓░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓░� ��░♫░░☆☆ ☆☆░░░♫░░▓▓░░▓░░♥� �░▓░▓▓▓░░░▓░░♥░░░� ��░░░♥░☆☆ ☆☆░♫░♥░░▓▓░░▓░♫░� �░▓░░░▓░░░▓░░♫░░▓� ��░░♫░☆☆ ☆☆░♫░░▓▓░░░░▓░░░� �░▓░░░▓░░░▓░░░♫░▓� ��♫░░░☆☆ ☆☆░░░▓▓░░░♥░▓░♫░� �░▓░░░▓░░░▓░♫░░░▓� ��░░♥░☆☆ ☆☆░░▓▓░♫░♫░░▓░░░� �░▓░░░▓░░░▓░░♫░░▓� ��░♫░░☆☆ ☆☆░░▓▓░░░░♥░▓░░░� �░▓░░░▓░░░▓░░░░░▓� ��░░░░☆☆ ☆☆░░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓� �▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░� ��░♫░░☆☆ CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện trọn đời đẹp ước mong ***************************** ╔╗╔╗╔══╗╔══╗╔══╗� �╗╔╗ ║╚╝║║══║║══║║══║� �╚╝║ ║╔╗║║╔╗║║╔═╝║╔═╝� �═╗║ ╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝ • N E W Y E A R 2 0 1 0 ***************************** Năm mới là thời gian của gia đình, của hạnh phúc, của những ...

Câu đối tết

Nâng chén trà xuân câu uóng nước nhớ nguồn đừng sao nhãng Nhấp ly rượu tết chữ đền ơn đáp nghĩa chớ nhạt phải Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khỏe, Tết an khang Xuân an khang đức tài như ý Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên Giữ lòng thanh bạch, theo lẽ công bằng, sống đời nhân ai Nêu tính kiên trung, tỏ lời thẳng thật, thương kẻ bần hàn Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên (Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa Xuân; Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước ...

Những câu chúc ngày Tết

Những lời chúc xuân 1. CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công 31536000 giây VẠN SỰ NHƯ Ý. Wishing you 1 year of happiness, 12 months of fun, 52 weeks of gladness, 365 days of success, 8760 hours of good health and 525600 minutes of good luck ! 2. HAPPY NEW YEAR! Chúc năm mới 3. Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc. 4. Tống cựu nghênh tân – Vạn sự cát tường – Toàn gia an phúc 5. Năm hết tết đến. ...