Câu đối tết

Nâng chén trà xuân câu uóng nước nhớ nguồn đừng sao nhãng Nhấp ly rượu tết chữ đền ơn đáp nghĩa chớ nhạt phải Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc Đời vui, sức khỏe, Tết an khang Xuân an khang đức tài như ý Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên Giữ lòng thanh bạch, theo lẽ công bằng, sống đời nhân ai Nêu tính kiên trung, tỏ lời thẳng thật, thương kẻ bần hàn Tuế hữu tứ thời xuân tại thủ Nhân ư bách hạnh hiếu vi tiên (Năm có bốn mùa, mở đầu bằng mùa Xuân; Người ta có trăm tính nhưng tính hiếu thảo là cần trước ...