Đốt đèn trời, nên hay không?

By Sunday, January 25, 2009 0 , , Permalink

Giao thừa sắp đến rồi, ra đường năm nay thấy bán rất nhiều đèn trời. Thả đèn trời được xem là gửi gắm những ước nguyện nhưng rất ít người biết rằng thả đèn trời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Dưới đây là một bài viết của báo Công an Nhân Dân mà mình thiết nghĩ mọi người nên đọc. Những chiếc đèn thả ở quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, gặp gió Đông Bắc thì rơi xuống rừng sinh thái Kiến An, nếu gặp gió Đông Nam thì rơi xuống các kho xăng dầu, gas ...