Yêu có cần sự dũng cảm?

Yêu ư? Yêu chẳng cần dũng cảm gì cả. Chỉ cần lòng kiên trì, sự galăng, một chút tài lẻ, khéo ăn khéo nói và có cái ví dày dày chứ tuyệt nhiên không cần dũng cảm đâu. Khi yêu, bạn chỉ cần mua hoa đến tặng người mình thích. Và nếu nàng không nhận, lúc ấy tính kiên trì của bạn phát huy tác dụng. Bạn có thể cầm hoa đứng trước hiên nhà nàng hàng giờ đồng hồ, bật tắt cái bóng điện trước ngõ để làm tín hiệu đến khi nào nó cháy rụi. Với sự kiên trì ...