Hưởng thụ cuộc sống

Buổi sáng: Không có gì nổi bật ngoài môt bữa sáng với một cốc sữa đầy ú và một cái bánh mỳ mà mình cũng chẳng biết là nó ở cái thể loại bánh mỳ nào chỉ biết là mẹ mua ở Metro và mỗi sáng bứt một miếng to bằng nắm tay rồi chén. Buổi trưa: Sự kiện nổi bật nhất trong buổi trưa hôm nay là đang trên đường đến công ty thì bị... xịt lốp xe. Đang đi gần đến công ty thì thấy bánh sau láng láng, có vẻ như nó sắp hết hơi và ...