Lãng mạn thứ nhì thế giới

1. Nấm với tay tắt phụt TV. Còn ngồi đó mà đắm đuối với Disney Channel nữa thì muộn là cái chắc! Lao vù vào buồng tắm, nó bắt đầu điểm danh. Váy chấm bi này, băng đô hồng này, giày cao gót trắng cho đủ mét sáu này, nó cười rõ tươi vì thấy mình thật xinh trong gương. Khâu chuẩn bị thế là xong. Chiều nay nó có “date”! Đồng ý hẹn hò với Bò Sữa có lẽ là chuyện hâm nhất nó làm tháng này, tất nhiên là không tính vụ chạy sang nhà hắn khóc như mưa ...