Nắng và Nóng

Mấy ngày rồi không ngồi viết blog vậy là bắt đầu lười chia sẻ những cảm xúc với mọi người rồi. Chắc cũng tại mệt quá cộng thêm một chút lười. Nóng! có thể nói 2 ngày qua thời tiết cực kỳ nóng. Nếu người nào không ở Việt Nam thì chỉ cần duyệt qua một số blog của bạn bè cũng đã thấy mọi người kêu nóng như thế nào. Trên YM mọi người luôn trưng các status than nóng. Hà Nội chú em Nam Khánh kêu nóng, đầu cầu Sài Gòn là em Mai Anh cũng luôn miệng ...