Các bước chụp ảnh ăn hỏi

Ngày lễ đính hôn, hai nhà đã định sẵn ngày, nhà trai đã chuẩn bị lễ vật thông báo giờ vàng ngọc sẽ tới cầu hôn bên nhà gái. Bạn cần hỏi giờ xuất phát và có mặt bên nhà trai trước đó chừng 30 phút, không quên mang theo bên mình một hoặc hai chiếc máy ảnh càng tốt (đề phòng không may có chiếc nào đó dở chứng trục trặc giữa chừng). Theo truyền thống, ở miền bắc Việt Nam, các gia đình thuê từ 3 tới 11 tráp và mâm, gồm một buồng cau trên 100 quả cho ...