Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng My Opera

By Thursday, April 9, 2009 0 , , Permalink

My Opera là gì và ai quản lý My Opera ? My Opera là cộng đồng hỗ trợ cho trình duyệt Web Opera. Bạn có thể mở tài khoản miễn phí tại đây và hưởng các dịch vụ như lưu ảnh, viết blog, lập nhóm và 1GB để lưu giữ tài liệu của bạn. Trên các diễn đàn, bạn có thể đặt các câu hỏi liên quan đến trình duyệt Opera hay giao lưu với bạn bè năm châu, tìm hiểu thêm về cộng đồng của chúng tôi. Quy định và nguyên tắc Khi đăng ký tài khoản trên My Opera, bạn phải ...