Hoàng hôn trên bến phà Cát Hải

Cát Hải là huyện đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ, thuộc thành phố Hải Phòng, bao gồm đảo Cát Bà, Cát Hải và hơn 300 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Huyện thành lập năm 1890 thuộc tỉnh Quảng Yên, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Tháng 3/1977 sáp nhập với huyện Cát Bà thành huyện Cát Hải. Cát Hải rất nổi tiếng với nước mắm. Trước đây Cát Hải cũng sản xuất nhiều muối nhưng lần qua đảo này không thấy nhiều đồng muối. Thứ sáu tuần trước mới đi qua đảo và đi chuyến phà cuối cùng trong ...