Khủng khiếp thay

Đọc Nắng và Nóng trước khi đọc blog này Vừa xuống tắm một phát (lại tắm) và phát hiện ra một chuyện khủng khiếp quá. Lên máy ngồi viết tiếp tục tra tấn những đôi mắt nai và... giả nai . Chuyện khủng khiếp 1 Có lẽ đây là chuyện khủng khiếp muôn đời mà mỗi khi nhắc đến là lại thấy... khủng khiếp. Vừa xuống tắm thấy cái ví móc ra xem mình còn bao nhiêu tiền nhưng phát hiện ra là còn có mười mấy nghìn thật là khủng khiếp khi nghĩ tới xăng sắp hết, kính chưa mua, ...