Chử Đồng Tử và Tiên Dung Version 8x

Ngày xưa ở một làng kia Có cha con nọ nhà rìa bờ sông Nhà nghèo không có một đồng Người cha có khố, con không có gì Một hôm cha sắp ra đi Gọi người con lại dặn gì mấy câu Con ơi! Con sống còn lâu Còn ta, ta sắp sang chầu bên kia! Quần bò con giữ lấy đi Về sau tán gái có gì đi chơi Nhà ta giàu có ba đời Chỉ vì đề đóm mà ra thế này. Con ơi! Hãy hứa từ nay. Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn. Nói xong, cha bỗng nhăn răng Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời Đồng Tử thấy bố ...