“Tiểu thuyết” ngố ngày mưa

Chương 1. Bát nháo lung tung phèng Giời, mọi người nhìn tôi viết quả bờ lốc này ác không. Nhìn thấy chương 1 chương 2 chương 3 mà cứ như là tiểu thuyết ấy nhỉ. Không phải tiểu thuyết đâu, mọi người đừng sợ nếu chẳng may thấy nó hơi dài một tí. Nó có hơi dài chẳng qua là tại bề rộng của trang hơi nhỏ thôi mà. Copy ra word gì đó thì cũng ngăn ngắn thôi . Mở đầu cứ phải dài dài một chút để dọa bà con cô bác chơi . Đang định viết thì có ...