Có đến 7 kiểu thông minh

Trí thông minh của bạn mạnh nhất thuộc loại nào? Tiến sĩ Howard Gardner của đại học Harvard đã nghiên cứu về đề tài "sự thông minh" trong nhiều năm, và đưa ra lý thuyết được nhiều người chấp nhận: Có ít nhất là 7 kiểu thông minh. Đó là: 1. Thông minh về lời nói, ngôn ngữ 2. Thông minh về logic, toán học 3. Thông minh về thị giác, không gian 4. Thông minh về âm nhạc 5. Thông minh về cơ thể, cử chỉ, động học 6. Thông minh về xã hội, giao tiếp giữa con người 7. Thông minh về nội tâm. Hãy xem những ...