Thư ngăn bàn

Tặng Thảo, Phương và những đứa có liên quan đến phi vụ này Tiết 5. Thảo chống một tay lên trán và... đăm chiêu đọc sách (!) như phần lớn bàn dân thiên hạ trong lớp. Cái ly cà phê"...cao thủ Trung Nguyên" mà nó thửa lúc sáng để chống chọi với cái xe đạp suốt 6 cây số đến trường không tai nạn giờ đang làm nó tỉnh táo một cách không cần thiết. Không thể buôn dưa lê với ai, không thể giải quyết đống thực phẩm tàng trữ ở ngăn bàn, không thể "Let's the music heal the... ...